SCAFFOLDING

CUBE

Everything is possible. We will build what you need, while maintaining high safety standards and using certified equipment.

SCAFFOLDING

CUBE

Everything is possible. We will build what you need, while maintaining high safety standards and using certified equipment.

Rusztowania Modułowe Layher Allround

LAYHER ALLROUND MODULAR SCAFFOLDING

Modular scaffolding allows almost every configuration of the structure, thanks to high-strength components. Application in almost all construction industries.

Rusztowania Fasadowe Layher Blitz

FACADE SCAFFOLDING
LAYHER BLITZ

For works on wet elevations, assembly of ALU and PVC joinery, roofing works, and similar construction works. Facade scaffolding characterized by quick assembly and low service costs.

Rusztownie jezdne Layher

MOBILE SCAFFOLDING
LAYHER

For works in difficult conditions, based on the ALLROUND system it is possible to build mobile platforms in various configurations.


Wieże przejezdne Layher i Drabex

ALUMINIUM SCAFFOLDING
LAYHER DRABEX

For light works we recommend aluminium scaffolding from Layher and Drabex. The advantage of aluminium scaffolding is the weight, which facilitates transport and enables work on freshly paved surfaces.

Rusztowania Modułowe Layher Allround

RUSZTOWANIA MODUŁOWE LAYHER ALLROUND

Rusztowania modułowe umożliwiają niemal dowolną konfiguracje konstrukcji, dzięki wysokiej wytrzymałości elementów. Zastosowanie w niemal wszystkich branżach budownictwa.

Rusztowania Fasadowe Layher Blitz

RUSZTOWANIA FASADOWE
LAYHER BLITZ

Do prac przy elewacjach mokrych, montażu stolarki ALU i PVC, pracach dekarskich, itp. pracach budowlanych. Rusztowania fasadowe charakteryzują się szybkim montażem i niskimi kosztami usługi.

Rusztownie jezdne Layher

RUSZTOWANIA JEZDNE
LAYHER

Do prac w ciężkich warunkach, w oparciu o system allround można wykonywać platformy jezdne w różnych ustawieniach.


Wieże przejezdne Layher i Drabex

RUSZTOWANIA ALUMINIOWE
LAYHER DRABEX

Do prac lekkich polecamy rusztowania aluminiowe z rodziny Layher oraz Drabex. Nie wątpliwą zaletą rusztowań aluminiowych jest ich waga co ułatwia transport i umożliwia prace na świeżo wyłożonych nawierzchniach.

KŁADKI TYMCZASOWE

CUBE

Musisz zapewnić przejście nad drogą lub ciekiem wodnym, albo zapewnić ciągłość infrastruktury nad drogą? Nasze unikatowe i autorskie rozwiązania czekają na Ciebie.

TEMPORARY BRIDGES

CUBE

Do you need to provide a crossing over a road or watercourse, or ensure the continuity of infrastructure over the road? Our unique and original solutions are here for you.

TEMPORARY BRIDGES

CUBE

Do you need to provide a crossing over a road or watercourse, or ensure the continuity of infrastructure over the road? Our unique and original solutions are here for you.

Kładka (1)

TEMPORARY GANTRIES

Based on the Layher FV system, we can create lightweight and durable structures for all types of overhangs.

Bramownice tymczasowe przejezdne

MOBILE TEMPORARY GANTRIES

Thanks to the possibility of combining various scaffolding systems of Layher, we can create mobile structures according to your needs.

Kładki tymczasowe zwodzone

DRAWBRIDGES

Thanks to our experience, we are able to individually approach each technical problem and provide you with the best solutions for the engineering of temporary facilities.

Kładki tymczasowe

TEMPORARY BRIDGES

For heavy loads of up to 7.5 kN/m2, CUBE uses Layher Heay Trager load-bearing girder systems.

Kładka (1)

BRAMOWNICE TYMCZASOWE

W oparciu o system Layher FV, jesteśmy w stanie wykonywać lekkie i wytrzymałe konstrukcje dla wszelkiego rodzaju przewieszeń.

Bramownice tymczasowe przejezdne

BRAMOWNICE TYMCZASOWE PRZEJEZDNE

Dzięki możliwości łączenia różnych systemów rusztowań w ramach Layher, możemy Państwu wykonać ruchome konstrukcje zgodne z Państwa potrzebami.

Kładki tymczasowe zwodzone

KŁADKI ZWODZONE

Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie indywidulanie podejść do każdego technicznego problemu i dać Państwu najlepsze rozwiązania dla inżynierii obiektów tymczasowych.

Kładki tymczasowe

KŁADKI TYMCZASOWE

Przy dużych obciążeniach wynoszących nawet 7,5 kN/m2 CUBE stosuje systemy dźwigarów nośnych Layher Heay Trager.

TEMPORARY FLEX STAIRS

CUBE

Do you need safe and convenient access to work at height? Do you need to construct a passage on different ground levels or provide emergency stairs? Temporary flex stairs by CUBE are the solution for you.

TEMPORARY FLEX STAIRS

CUBE

Do you need safe and convenient access to work at height? Do you need to construct a passage on different ground levels or provide emergency stairs? Temporary flex stairs by CUBE are the solution for you.

Schodnia tymczasowa modułowa 4

TEMPORARY FLEX STAIRS
ALUMINIUM

Quick assembly, 60 cm usable width, possibility of exits from the circulation path.

Schodnia tymczasowa modułowa

TEMPORARY FLEX STAIRS
MODULAR

WLL up to 7.5 kN/m2, high versatility of configuration, 70 cm - 250 cm usable width.

Schodnia ewakuacyjna CUBE - Szpital Gdańsk ul. Polanki

TEMPORARY FLEX STAIRS
EMERGENCY STAIRS

Adapted to fire regulations, compatible usable width and length, appropriate step height, landings and flights, possibility of various configurations.

Schodnia tymczasowa modułowa 4

SCHODNIA TYMCZASOWA
ALUMINIOWA

Szybki montaż, szerokość biegu 60 cm, możliwość robienia wyjść z pionu komunikacyjnego.

Schodnia tymczasowa modułowa

SCHODNIA TYMCZASOWA
MODUŁOWA

DOR do 7,5 kN/m2, duża uniwersalność ustawienia, szerokość biegu 70 cm - 250 cm.

Schodnia ewakuacyjna CUBE - Szpital Gdańsk ul. Polanki

SCHODNIA TYMCZASOWA
KLATKI EWAKUACYJNE

Dostosowane do przepisów p.poż. zgodna szerokość i długość biegu, odpowiednia wysokość stopnia, spoczniki i zabiegi, możliwość różnych konfiguracji.

DACHY I ZADASZENIA TYMCZASOWE

CUBE

Chciałbyś zapewnić ochronę budowy oraz obiektów przemysłowych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi? Ten system jest właśnie dla Ciebie – posiada wysoką wytrzymałość na silne podmuchy wiatru i dużą nośność. W 100% zapewnia szczelność  na całej powierzchni dachu, dzięki czemu nie musisz obawiać się opadów deszczu czy śniegu. Mamy największe doświadczenie w kraju w budowie tego typu obiektów.

TEMPORARY ROOFS
AND SHELTERS

CUBE

Would you like to protect construction and industrial facilities against adverse weather conditions? This system is just for you – highly resistant to strong gusts of wind with a high load capacity. It provides 100% tightness of the entire surface of the roof, so you do not have to worry about rain or snow. We have the biggest experience in the country in the construction of this type of constructions.

TEMPORARY ROOFS AND SHELTERS

CUBE

Would you like to protect construction and industrial facilities against adverse weather conditions? This system is just for you – highly resistant to strong gusts of wind with a high load capacity. It provides 100% tightness of the entire surface of the roof, so you do not have to worry about rain or snow. We have the biggest experience in the country in the construction of this type of constructions.

Dach i zadaszenia Stalowy kasetowy Lauher

TEMPORARY ROOFS AND SHELTERS

STEEL – CASSETTE

?????????????

TEMPORARY ROOFS AND SHELTERS

PVC – LAYHER XL

Hale i namioty Layher Keder i Protec

TEMPORARY HALLS AND TENTS

LAYHER PROTECT + KEDER

Wiaty

TEMPORARY SHEDS

LAYHER ALLROUND

Dach i zadaszenia Stalowy kasetowy Lauher

DACHY I ZADASZENIA TYMCZASOWE

STALOWE - KASETONOWE

?????????????

DACHY I ZADASZENIA TYMCZASOWE

PCV - LAYHER XL

Hale i namioty Layher Keder i Protec

HALE I NAMIOTY TYMCZASOWE

LAYHER PROTECT + KEDER

Wiaty

WIATY TYMCZASOWE

LAYHER ALLROUND

STAGES AND GRANDSTANDS

CUBE

Time to organize an event in your city?

Well-known and proven Layher solutions for mass event organisers use all the advantages of the system to create stages, grandstands, and choreography structures.

STAGES AND GRANDSTANDS

CUBE

Time to organize an event in your city?

Well-known and proven Layher solutions for mass event organisers use all the advantages of the system to create stages, grandstands, and choreography structures.

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

STAGES

LAYHER EVENT

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

GRANDSTANDS

LAYHER EVENT

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

CHOREOGRAPHY STRUCTURES

LAYHER ALLROUND

Sceny Konstrukcje Reklamowe Trybuny CUBE - ProTool Expo Stężyca 4

EXHIBITIONS STRUCTURES

STANDS PAVILIONS

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

SCENY

LAYHER EVENT

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

TRYBUNY

LAYHER EVENT

sceny i trybuny tymczasowe Gdańsk

KONSTRUKCJA DLA CHOREOGRAFII

LAYHER ALLROUND

Sceny Konstrukcje Reklamowe Trybuny CUBE - ProTool Expo Stężyca 4

KONSTRUKCJE DLA WYSTAW

STOISKA PAWILONY

Ogrodzenia tymczasowe

CUBE

Planujesz rozpocząć budowę? Potrzebujesz zabezpieczyć teren?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie – ogrodzenia tymczasowe zaspokoją potrzeby ochrony terenu, zabezpieczą wykopy, wyznaczą ciągi piesze oraz wygrodzą dla Ciebie strefy w trakcie imprezy.

TEMPORARY FENCING

CUBE

Are you planning to start construction? Do you need to secure the area?

We have a solution for you – temporary fencing will meet the requirements of securing the area, secure excavations, separate pedestrian routes and zones during the event.

TEMPORARY FENCING

CUBE

Are you planning to start construction? Do you need to secure the area?

We have a solution for you – temporary fencing will meet the requirements of securing the area, secure excavations, separate pedestrian routes and zones during the event.

OPENWORK FENCES

Lightweight and cheap in two variants: 2m and 1m.


ogrodzenia budowlane pełne

HOARDING PANELS

Provide protection against unauthorized access. The solid construction will protect against vandalism attacks.

barierka lekka event

LIGHTWEIGHT BARRIER

Barrier Event. Undoubted advantages include quick assembly, which allows for the effective separation of zones and pedestrian routes.

Barierka sceniczna event

FENCING FOR MASS EVENTS

Very solid construction and well-thought-out ergonomics will ensure safety even with a large crowd.

OGRODZENIA AŻUROWE

Lekkie i tanie w dwóch wariantach 2m i 1m.


ogrodzenia budowlane pełne

OGRODZENIA PEŁNE

Zapewniają ochronę przed wtargnięciem. Solidna konstrukcja ochroni Cię przed atakami wandalizmu.

barierka lekka event

BARIERKA LEKKA

Barierka Event. Niewątpliwe zalety to szybkość montażu, która pozwala na skuteczne wyznaczenie stref i ciągów pieszych.

Barierka sceniczna event

ZAPORY DLA IMPREZ MASOWYCH

Bardzo solidna konstrukcja oraz przemyślana agronomia, zapewni Ci bezpieczeństwo nawet przy dużym naporze tłumu.

CEILING RAILINGS

CUBE

Your construction is going great and the roof is already done, but you need to protect it to avoid accidents? Our railings are solutions for fall protection. Railings can be equipped with an additional curb.

CEILING RAILINGS

CUBE

Your construction is going great and the roof is already done, but you need to protect it to avoid accidents? Our railings are solutions for fall protection. Railings can be equipped with an additional curb.

balustrady stropowe

CEILING RAILINGS


balustrady BHP CUBE Gdańsk

FIREWALLS RAILINGS

balustrady BHP CUBE Gdańsk

INDIVIDUAL SAFETY RAILINGS

balustrady stropowe

BALUSTRADY STROPOWE


balustrady BHP CUBE Gdańsk

BALUSTRADY DO MONTAŻU
NA OGNIOMURACH

balustrady BHP CUBE Gdańsk

INDYWIDULANE BALUSTRADY ZABEPIECZAJĄCE

KOSZE ZSYPOWE NA GRUZ

CUBE

Remontujesz? Musisz pozbyć się zbędnego materiału i gruzu?
Nasze kosze zsypowe na pewno to ułatwią.
W ofercie CUBE kosze w niezbędnych dla Twoich potrzeb długościach.
Połącz usługi i oszczędzaj. Rusztowania i kosze zsypowe CUBE przyśpieszą czas realizacji prac.

RUBBISH CHUTES

CUBE

Renovation? Do you have to get rid of waste material and debris?

Our rubbish chutes certainly will make it easier.

CUBE offers chutes in the lengths that you need.

Combine services and save. CUBE scaffolding and rubbish chutes will accelerate the execution of works.

RUBBISH CHUTES

CUBE

Renovation? Do you have to get rid of waste material and debris?

Our rubbish chutes certainly will make it easier.

CUBE offers chutes in the lengths that you need.

Combine services and save. CUBE scaffolding and rubbish chutes will accelerate the execution of works.

Zsypy na gruz CUBE

RUBBISH CHUTES


CUBE kosze zsypowe 1

RUBBISH CHUTES

WITH SIDE HOPPER

Zsypy na gruz CUBE

KOSZE ZSYPOWE NA GRUZ


CUBE kosze zsypowe 1

KOSZE ZSYPOWE NA GRUZ

Z ZASYPEM BOCZNYM

HIGH PRESSURE CLEANING

CUBE

Construction completed? Do you use the facility and need to periodically clean its surface?

Thanks to the experience gained in working at heights and an appropriate machine park, we were able to expand the range of our services. We have cleaning devices with a working pressure of up to 1500 bar.

HIGH PRESSURE CLEANING

CUBE

Construction completed? Do you use the facility and need to periodically clean its surface?

Thanks to the experience gained in working at heights and an appropriate machine park, we were able to expand the range of our services. We have cleaning devices with a working pressure of up to 1500 bar.

Mycie wysokociśnieniowe elewacji

FACADE CLEANING

Mycie wysokociśnieniowe dachów

ROOF CLEANING

Mycie wysokociśnieniowe parkingów

PARKING CLEANING

Mycie wysokociśnieniowe obiektów przemysłowych

INDUSTRIAL FACILITIES CLEANING

Mycie wysokociśnieniowe elewacji

MYCIE ELEWACJI

Mycie wysokociśnieniowe dachów

MYCIE DACHÓW

Mycie wysokociśnieniowe parkingów

MYCIE PARKINGÓW

Mycie wysokociśnieniowe obiektów przemysłowych

MYCIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

PLANDEKI

CUBETEX

Musisz coś zakryć, przykryć, zasłonić?
Oczywiście tu też możesz na nas liczyć.
Przez lata staliśmy się liderem w Europie Środkowej w dystrybucji plandek i siatek oraz akcesoriów do ich montażu.
Dla Twojej wygody stworzyliśmy markę CUBETEX, pod jej nazwą kryje się świat tekstyliów technicznych dla przemysłu, budownictwa, transportu, rolnictwa i wielu innych sektorów rynku.

TARPAULINS

CUBETEX

Do you have to cover something?

Off course, you can count on us in this case as well.

Over the years, we have become the leader in Central Europe in distribution of tarpaulins and meshes as well as accessories for their assembly.

For your convenience, we have created the CUBETEX brand, offering technical textiles for industry, construction, transport, agriculture, and many other market sectors.

TARPAULINS

CUBETEX

Do you have to cover something?

Off course, you can count on us in this case as well.

Over the years, we have become the leader in Central Europe in distribution of tarpaulins and meshes as well as accessories for their assembly.

For your convenience, we have created the CUBETEX brand, offering technical textiles for industry, construction, transport, agriculture, and many other market sectors.

CUBETEX Plandeka Rusztowaniowa

TARPAULINS

CUBETEX siatki rusztowaniowe

MESHES

CUBETEX-Opaski-Nylonowe

ASSEMBLY ACCESSORIES

CUBETEX Plandeka Rusztowaniowa

PLANDEKI

CUBETEX siatki rusztowaniowe

SIATKI

CUBETEX-Opaski-Nylonowe

AKCESORIA DO MONTAŻU

www.cube-rusztowania.pl     biuro@cube-rusztowania.pl     Tel. +48 500 074 361